Bao Thy Tran Hẹn gặp khán giả thân iu tối nay tại #yanvpopaward2017 nhé …


Hẹn gặp khán giả thân iu tối nay tại #yanvpopaward2017 nhé ❤ – baothy.tran