Người con gái Việt mặc chiếc áo dài… đẹp khaows bốn phương một nét Á đông 🌻 #baothy #aodai – baothy.tran