Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ tốt lên hemmm🙄🙄🙄 – chichidoremi


[instanow name= chichidoremi info_pos= top info_layout= 1 shape= square size= 70 style= default media= 18 link= file layout= grid columns= 3 lm_num= 6 ]