in

DJAWA Photo – Bambi (밤비) & Sonson (손손): “Maid Mansion W” (153 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: DJAWA Photo: “Maid Mansion W”
Người mẫu: Bambi (밤비), Sonson (손손)
Tổng số ảnh: 152 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 1.14GB
Kích cỡ ảnh: 4000×6000

Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn và không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: MediaFire

What do you think?

52 Points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

JOApictures – Zia (지아) x JOA 21. JANUARY Vol.2 (54 ảnh)

DJAWA Photo – Zia (지아): “[LoL] Ahri The Baddest” (118 ảnh)