Nhói lòng với mệnh lệnh cuối cùng của Phó tổng thống Amrullah Saleh – Video

Cổ nhân có câu “Mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu”, có ý nói rằng khi điều gì đó đã được sắp đặt sẵn thì nó sẽ đến đúng thời điểm. Và đối với con người cũng vậy, …

05/07/21 👁 506

Related Articles

Responses