เป็นลูกเสือต้องมองไกล ถ้าอยากเป็นคนรู้ใจให้มองมาที่เรา

 • เป็นลูกเสือต้องมองไกล ถ้าอยากเป็นคนรู้ใจให้มองมาที่เรา

   CupE updated 5 months, 3 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • CupE

  Organizer
  March 30, 2021 at 2:19 am

  เป็นลูกเสือต้องมองไกล ถ้าอยากเป็นคนรู้ใจให้มองมาที่เรา

  If you are a boy scout, you need to look far. If you want to be a person who loves you

  Translated from Thai

Viewing 1 of 1 posts

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now