Hà Hải Yến Phụ nữ chứ có phải bánh chưng đâu mà các ông cứ muốn nhét Thịt vào?

 • Hà Hải Yến Phụ nữ chứ có phải bánh chưng đâu mà các ông cứ muốn nhét Thịt vào?

   gxvn updated 5 months, 3 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • gxvn

  Member
  March 30, 2021 at 7:06 pm

  FB: Hà Hải Yến

  Phụ nữ chứ có phải bánh chưng đâu mà các ông cứ muốn nhét Thịt vào? 😂
  #GXVN

Viewing 1 of 1 posts

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now