Trần Nữ Yên Khuê Cho em một cốc trà đào

 • Trần Nữ Yên Khuê Cho em một cốc trà đào

   gentle updated 5 months, 3 weeks ago 1 Member · 1 Post
 • gentle

  Member
  March 30, 2021 at 1:45 pm

  FB: Trần Nữ Yên Khuê

  Cho em một cốc trà đào
  Chỉ em lối nhỏ để vào tim anh
  Đừng mang em tách trà xanh
  Em không thích “trà xanh” đâu à!!!

  Cô gái dưới hình đang “Ready For Love” nhé!

Viewing 1 of 1 posts

Log in to reply.

Original Post
0 of 0 posts June 2018
Now